เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

Hotline

083-544-1569

เราช่วยคุณได้

@jksmarttravel

Travel License : 11/07773

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เดินทางเดือน มี ค 67 เป็นต้นไป 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เดินทางเดือน มี ค 67 เป็นต้นไป 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เดินทางเดือน มี ค 67 เป็นต้นไป 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ล่องเรือกะดง สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ โบสถ์สีชมพุ พักบนบานาฮิลล์

รหัสทัวร์

VN_VZ00215

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

19 ธ.ค. 66 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

15,999฿

17-20

16,999฿

24-27

17,999฿

26-29

17,999฿

28-31

ส.ค. 67

14,999฿

07-10

14,999฿

21-24

14,999฿

28-31

ก.ย. 67

14,999฿

08-11

14,999฿

15-18

14,999฿

29-02ต.ค.

ต.ค. 67

17,999฿

12-15

15,999฿

16-19

18,999฿

20-23

17,999฿

21-24

17,999฿

22-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

16,999

16,999

-

5,000

4,900

13,999

34

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,999

17,999

-

5,000

4,900

14,999

34

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

17,999

17,999

-

5,000

4,900

14,999

34

07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

29 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

14,999

14,999

-

5,000

4,900

11,999

34

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

17,999

17,999

-

5,000

4,900

14,999

34

16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

15,999

15,999

-

5,000

4,900

12,999

34

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

18,999

18,999

-

5,000

4,900

15,999

34

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

17,999

17,999

-

5,000

4,900

14,999

34

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

17,999

17,999

-

5,000

4,900

14,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) -สนามบินนาดัง -สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน

Day : 2

เมืองดานัง-เจ้าแม่ีกวนอิม - Son tre msrine bay - หาดหมเคว-ร้านหยกอัญมณี-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-สวนดอกไม้-สวนสนุก **พักบานาฮิลล์**

Day : 3

สะพานมือโกเด้นบริดจ์ - สวนดอกไม้-เมืองฮอยอัน-ร้านสมุนไพร-หมูบ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระดง-เมืองดานัง

Day : 4

เมืองดานัง-สวนเอเปค-ร้านเยื่อไผ่-ตลาดฮาน-โบสถ์สีชมพู-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรรภูมิ (กรุงเทพ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง