เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

Hotline

083-544-1569

เราช่วยคุณได้

@jksmarttravel

Travel License : 11/07773

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

เที่ยวจีน 8วัน 7คืน DELUXE 5 ดาว เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน หยินชวน สือจุยซาน ซาหู สุสานซีเซี่ย โรงถ่ายภาพยนต์ตะวันตก เฮ้อหลานซานเอี๋ยนฮั่ว จงเว่ย เจดีย์หมวกเขียว อุทยานทะเลทรายซาปอโถวผาพระซูมี่ กู้หยวน สุ่ยต้งโกว กำแพงเมืองจีนราชวงศ์จิ๋น ถ้ำลับถางซิงต้ง

รหัสทัวร์

CN_CZ00027

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

26 ก.พ. 67 - 14 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Southern Airlines

พ.ย. 67

69,900฿

07-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

69,900

68,900

68,900

10,000

-

-

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-หยินชวน

Day : 2

(ขึ้นเหนือ) หยินชวน-สือจุยซาน-วัดอู่ตัง-หอจักรพรรดิหยก-ทะเลสาบซาหู

Day : 3

(ตะวันตก) หยินชวน-สุสานซีเซี่ย-โรงถ่ายภาพยนตร์-รูปสลักหิน 3,000 ปี

Day : 4

(ตะวันตกเฉียงใต้) หยินชวน-เจดีย์หมวกเขียว-จงเว่ย-วัดเกาเมี่ยว-อุทยานทะเลทรายซาปอโถว

Day : 5

(ลงใต้) จงเว่ย-พระแกะสลักซูมี่-เมืองเก่าหวงเต้าผู่-กู้หยวน

Day : 6

พิพิธภัณฑ์กู้หยวน-กำแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น-หยินชวน

Day : 7

หยินชวน-ชมเจดีย์ไห่เป่าถ่า-พิพิธภัณธ์อิสลาม-สุ่ยต้งโกว-บ้านยุคหิน-กำแพงเมืองจีนราชวงศ์หมิง-ถ้ำลับถางซิงต้ง

Day : 8

หยินชวน-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง