เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

Hotline

083-544-1569

เราช่วยคุณได้

@jksmarttravel

Travel License : 11/07773

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ BALI BROMO THE ULTIMATE ADVENTURE 6วัน 5คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ BALI BROMO THE ULTIMATE ADVENTURE 6วัน 5คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ BALI BROMO THE ULTIMATE ADVENTURE 6วัน 5คืน (TR)

สัมผัสลมห่ายใจเทพเจ้า พักบาหลี 2 คืน - โบรโม่ 1 คืน อีเจี้ยน 1 คืน - สุราบายา 1 คืน พิชิต ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาไฟที่สูงที่สุด ของอินโดนีเซีย ชม ความอัศจรรย์แห่งธรรมชาติ เปลวไฟสีฟ้าที่คาวาอีเจี้ยน ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ เที่ยวบาหลี ดินแดนแห่งวัฒนธรรม และธรรมชาติ

รหัสทัวร์

SG_TR00062

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

30,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Scoot Airline

ก.ค. 67

30,999฿

18-23

30,999฿

25-30

ส.ค. 67

29,999฿

22-27

ก.ย. 67

28,999฿

12-17

28,999฿

19-24

ต.ค. 67

27,999฿

10-15

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

30,999

-

-

4,900

6,900

-

14

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

29,999

-

-

4,900

6,900

-

16

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

28,999

-

-

4,900

6,900

-

16

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

28,999

-

-

4,900

6,900

-

16

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

27,999

-

-

4,900

6,900

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ –สิงคโปร์- เกาะสวรรค์บาหลี – ชายหาดจิมบาลัน

Day : 2

วัดเบซากีย์ – เทือกเขา Kintamani - BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING

Day : 3

ทานาลอท – ท่าเรือกีลีมานุก์ – เกตาปัง – บันยูวังกิ

Day : 4

Paltuding Base Camp - คาวาไฟอีเจี้ยน – โบรโม่

Day : 5

ภูเขาพีนันจากัน - ภูเขาไฟโบรโม่ - เมืองสุราบาย่า

Day : 6

เมืองสุราบาย่า – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง