เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

Hotline

083-544-1569

เราช่วยคุณได้

@jksmarttravel

Travel License : 11/07773

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน Classic Taiwan 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน Classic Taiwan 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน Classic Taiwan 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน Classic Taiwan 4วัน 3คืน ไถจงไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งชีเหมินติง หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน อุทยานเย์หลิว ถนนลายเก่าในอิ๋วเพิ่น วัดหลงชาน ไทเป101

รหัสทัวร์

TW_VZ00119

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

31 พ.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

31,900฿

19-22

31,900฿

26-29

ส.ค. 67

29,900฿

09-12

29,900฿

22-25

ก.ย. 67

29,900฿

05-08

29,900฿

26-29

ต.ค. 67

32,900฿

11-14

32,900฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

31,900

31,900

31,900

7,000

-

-

15

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

15

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

15

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

15

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

15

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

32,900

32,900

32,900

7,000

-

-

15

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

32,900

32,900

32,900

7,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – ไถจง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

ไถจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – ไทเป– ซีเหมินติง

Day : 3

พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว จีหลง – ท่าเรือเจิ้นปิน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

Day : 4

ไทเป – ซื่อซื่อหนันชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - เถาหยวน - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง